Warsztaty teatralne

Podczas zajęć zwykłe krzesło staje się: taczką, huśtawką, samochodem czy drabiną. Przenosimy się w świat wyobraźni, odkrywamy talenty i uczymy się wyrażać emocje. A potem prezentujemy się przed publicznością.

warsztaty teatralne - przedszkole Mokronosek
Ze sznurka, gazet, tkanin czy poduszek nasze przedszkolaki tworzą całe sceny: z krajobrazami, przeżyciami i opowieściami o krasnoludkach, zupie pomidorowej, przejażdżce rowerem czy oglądaniu świata oczami pajączka. Warsztaty teatralne dla dzieci prowadzi w przedszkolu dyrektor ds. pedagogicznych Violetta Japa, nauczycielka dyplomowana z 28-letnim stażem pracy pedagogicznej, nauczyciel kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, reżyser teatru dzieci i młodzieży, a także choreograf.

W trakcie teatralnych warsztatów, każde zadanie – wcześniej dokładnie opisane słowem – dzieci wykonują podczas trwania fragmentów muzycznych. Gdy muzyka gaśnie, dzieci zatrzymują się w tzw. klatce stop. Już wtedy można zaobserwować ich zaangażowanie, koncentrację, wyciszenie, skupienie. Często na początku pracy dzieci podglądają się wzajemnie, próbują zaczepiać kolegów, zwracać na siebie uwagę. A gdy maluchy muszą pracować bez słownego porozumiewania się, doskonalą współpracę. Ujawniają się jednostki przywódcze, takie które się podporządkowują lub nie zgadzają. To także jest źródło nauczycielskich obserwacji o wychowankach.

Warsztaty teatralne dla dzieci – korzyści:

 • rozwijanie wrażliwości, możliwości twórczych dziecka, uwagi i koncentracji
 • pobudzanie do aktywności twórczej
 • odkrywanie własnych talentów
 • budzenie świadomości estetycznej
 • rozbudzanie miłości do sztuki
 • doskonalenie pracy zespołowej
 • poznawanie i budowanie przestrzeni
 • zabawa, jako element terapii z dziećmi w różnym wieku, o różnych możliwościach, sprawnych i o specjalnych potrzebach
 • radość i satysfakcja z wkładu pracy własnej dziecka
 • powstanie i prezentacja spektaklu
 • odwaga pokazania się przed publicznością własną i zewnętrzną

Warsztaty teatralne mają również walor terapeutyczny. Dzieci z niedosłuchem, a także pozostałe przedszkolaki z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystają z tych zajęć poprzez zmysł dotyku, słuchu, wzroku. Wchodzą w role, uwielbiają pracę z tkaniną, dotykają pacynek: Ali i Asa. Próbują animacji, uczą się koncentracji, skupiają uwagę.